Yükseköğretim Kurulu İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi
...