Genç İstihdamının

Desteklenmesi Projesi

 

 

Ulusal Düzeyde Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi (Yes Modeli) İşbirliği Protokolü

 

Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliğinde öğretmen ve öğretim elemanlarına işyeri eğitiminin sağlanmasına ilişkin protokol